Om FAM Vekst

FAM Vekst investerer i selskaper med solid og lønnsom drift og med klare vekstambisjoner. Eiere, ledelse og ansatte bør være motiverte, engasjerte og sultne på suksess. FAM Vekst ønsker å bidra til større vekst og gjennomslagskraft gjennom vår erfaring og kompetanse. Samtidig er vi ydmyke for at detaljkunnskap og innsikt i bedriften og markedet det opereres i. Vi ønsker å videreføre bedriftens kultur, ledelse og ansatte i de selskapene vi investerer i.

Vårt mål er å være en foretrukken partner for små og mellomstore selskaper som ønsker å vokse og skape større verdi.

– Erik Frydenberg

Erfaring og kompetanse

Teamet har betydelig erfaring og kompetanse knyttet til:
– startups
– drift og ledelse av virksomheter i sterk vekst
– kjøp og salg av større og mindre virksomheter
– etablering av organisasjon, struktur og rapportering for selskaper
Teamet har også betydelig erfaring fra styrearbeid i store og mellomstore nordiske selskaper med både finansielle og industrielle eiere.

Vår investeringsfilosofi baserer seg på teamets omfattende erfaring knyttet til vekstreiser i små, mellomstore og børsnoterte selskaper

— Ståle Angel

Teamet

Teamet består av to partnere og eiere. De etablerte FAM Vekst i 2019. Selskapet består av Erik Frydenberg og Ståle Angel, som sammen kan vise til lang og variert erfaring fra nordiske selskaper innenfor handel, tjenester, sport, merkevare og finans.

Besøk hjemmesiden: famvekst.no