Advokatfirma for næringsliv og offentlige virksomheter

Grette er et Oslo-basert forretningsadvokatfirma med ca 75 ansatte.

Vi holder til i Oslo og dekker hele det forretningsjuridiske området. Vi mener at juridiske råd primært har verdi for klienten dersom rådet kan brukes i en forretningskontekst.

Vi var her i går, vi er her i dag og vi kommer til å være her i morgen for våre klienter

For næringsliv og offentlig virksomhet

Vårt mål er å være et fremragende advokatfirma for næringsliv og offentlig virksomhet. Vi er langsiktige, relasjonelle og kunnskapsbaserte i vår tilnærming til vårt tjenestespektrum. Hos oss er kommunikasjon, samarbeid, kort responstid, tilpasningsevne og organisering innrettet på å gi tillitsbyggende klientopplevelser. Vi ser firmaet som en funksjon av klientens behov.

Firmaets partnere deler firmaets overskudd likt – hver sak vi påtar oss utføres av den advokat som er best egnet til å utføre saken.

Vi er langsiktige, relasjonelle og kunnskapsbaserte i vår tilnærming

Fakta om Grette

Det vi i dag kjenner som Advokatfirmaet Grette, ble etablert i 1887 av advokat Johan Bredal. Få norske jurister har satt mer varige spor og hatt større innflytelse på den norske advokatbransjen.

Bredal startet sin virksomhet som overrettssakfører i Sandefjord i 1887. I 1894 flyttet han firmaet til Oslo. Allerede i løpet av de første tiårene var en rekke kjente juristnavn på lønningslisten, som Herman Christiansen, Sigurd Fougner, Ferdinand Schjelderup, Annæus Schjødt, Einar Grette og Oscar Smith.

I 1966 ble Gunnar Grette opptatt i firmaet etter sin fars død. Før den tid hadde han jobbet i justisdepartementet og som dommerfullmektig. Han ble høyesterettsadvokat i 1970, og har hatt en lang rekke styreverv i norsk næringsliv.

Besøk nettsiden: Grette.no