close

Jotne Eiendom

Ta kontakt

Forvalter, drifter og utvikler eiendom i Østfold og Oslo-området.

 

Jotne Eiendom har fokus på kvalitet og bærekraft. Vi f fokuserer primært på Oslo-område
og Østfold. Selskapet forvalter, drifter og utvikler næringseiendommer og boligprosjekter

Vår organisasjon besitter solid kompetanse innefor utvikling av fast eiendom, marked og strategisk forvaltning av konsernets
portefølje. Vi søker verdiskapning i alt vi gjør og har en lang horisont på våre utviklingsprosjekter med formål å maksimere verdijustert egenkapital over tid.

 

 

Fakta om Jotne Eiendom:

Stiftet i 1997. Per dags dato 6 ansatte.

Besøk hjemmesiden:jotneeiendom.no