Kronprinsparets Fond støtter innovative prosjekter som styrker ungdom

Kronprinsparets Fond arbeider for å styrke ungdom og bidra til at alle kan føle tilhørighet og delta i samfunnet. Sammen med partnerne støtter Fondet fire prosjekter med kapital, kompetanse og nettverk.

Nå i 2021 er prosjektene læringstilbudet UngInvest AIB, iskremfabrikken Sandwich Brothers, mentorprogrammet Catalysts og aktivitetssenteret Dale Oen Experience. I tillegg kommer ungdomsprogrammet Flyt, som drives av Kronprinsparets Fond i samarbeid med kommunene. Flyt er et tilbud til tiendeklassinger med målet om å styrke livsmestringsferdigheter og forebygge frafall.

Kronprinsparets Fond vil bidra til å fange opp unge mennesker som risikerer å falle utenfor

Kronprinsparets Fonds partnere er DNB, Egmont Fonden, North Star, Selvaag Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Dam og Wilstar og og probonopartnere er Apeland, McKinsey & Company, TRY og Wiersholm.

Noen unge mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på utsiden av fellesskapet. Kronprinsparets Fond vil bidra til å fange opp unge mennesker som risikerer å falle utenfor.

Derfor støtter Kronprinsparets Fond prosjekter som gir unge nye arenaer å lykkes på. Prosjektene blir del av et kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer og lærer av hverandre.

Fakta om Kronprinsparets Fond

Stiftelse med 4 ansatte, etablert i 2001.

Kontakt:  Irene Lystrup:  irene@kppfond.no
Besøk hjemmesiden: www.kronprinsparetsfond.no