Fondet støtter innovative prosjekter som styrker ungdom

I porteføljen er læringstilbudet UngInvest AIB, internshipordningen VIBRO, iskremprodusenten Sandwich Brothers og mentorordningen Catalysts. Sammen med partnerne DNB, Egmont Fonden, Wilstar, Sparebankstiftelsen DNB, Extrastiftelsen, MyCall, Selvaag, McKinsey & Company, Wiersholm, TRY og Apeland bidrar Fondet med kompetanse, kapital og nettverk for å bidra til bærekraft og skalering hos prosjektene. Målet er et samfunn der alle føler tilhørighet og kan bidra.

Vi samarbeider til enhver tid med utvalgte prosjekter som alle har ambisjon om å gi unge nye arenaer å lykkes på

Utfordringer og erfaringer

Kronprinsparets Fond vil bidra til å fange opp unge mennesker som risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet.

Vi samarbeider til enhver tid med utvalgte prosjekter som alle har ambisjon om å gi unge nye arenaer å lykkes på. Prosjektene mottar økonomisk støtte, og blir del av et kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre.

Vi skal bidra til at det arbeidet prosjektene gjør blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gjøre en innsats

Fakta om Kronprinsparets Fond

Stiftelse med 4 ansatte, etablert i 2001.

Kontakt:  Irene Lystrup:  irene@kppfond.no
Besøk hjemmesiden: www.kronprinsparetsfond.no