Utfordrer en analog eiendomsbransje

Eiendomssektoren er en av de største økonomiene i verden, men også den som har kommet kortest på innovasjon og digitalisering. Eiendomssektoren er fremdeles analog, og holder kundeinformasjon i e-post, Excel ark eller i CRM-databaser.

Dette har vi nå gjort noe med, og med plattformen ProNest CRM tilbyr vi en skreddersydd CRM-løsning for eiendomssektoren som automatiserer repeterende oppgaver selv gjennom AI. Fra denne plattformen kan man koble til og fra en rekke ulike verktøy og moduler, som gjør at systemet er tilpasningsdyktig til alt fra små utviklere til store selskaper.

De siste årene har det riktignok kommet spennende aktører som tilbyr digitale løsninger for deler av de utfordringene eiendomsbransjen står overfor. Mange av disse løser viktige oppgaver for entreprenører, utviklere i en tidlig fase av et prosjekt, samt det finnes noe noen løsninger som hjelper boligkjøperen i sin første fase av en potensiell bolig kjøp. Men vi mener der er få, om noen, som har en hel-digital løsning for hele kundereisen.

Vi tilbyr et digitalt økosystem, en «one stop shop» for eiendomsutviklere. Målet er å optimalisere salgs og markedsføringsprosessen for nye boligprosjekter, være seg nye boliger eller «build to rent».
Eiendomsutviklere vil spare tid og penger gjennom en full automatisert prosess og innovasjon, og får nå muligheten til å tilby innovative løsninger for kjøp av bolig med skreddersøm for hvert enkelt prosjekt.
Morgendagens boligkjøpere vil oppleve en sterk forbedring og merverdi gjennom en enklere, automatisert, mer kundevennlig prosess samt visualisering av hele kundereisen.

Med denne skybasert løsningen, kan eiendomssektoren, legge til og endre moduler med forskjellige verktøy etter hvert som de måtte trenge det, men beholde informasjonen og analysene som vil gi de verdifull innsikt i fremtidige prosjekter. Modulene til ProNest består av en grunnmur basert på et egenutviklet og spesial tilpasset CRM – program, hvor vi bygger på med moduler. Vi skreddersyr websider linket til prosjektwebsider, bolig velger, tilvalgsvelger, virtuell tur, 360 visning, 3D tegninger og VR. Alt dette linket med hverandre og danner fundamentet til en sømløs informasjonsflyt, tilgjengelig for alle, i sanntid.

Som en del av Madserud Proptech hub, ønsker ProNest å være med å skape, å bidra til, digitaliseringen av eiendomsbransjen gjennom innovasjon og smarte løsninger.

Som vi sier i ProNest:

“The leading companies in the Real Estate sector are adapting and investing in digital solutions.
For those who don’t, will miss out on vital customer and market info, be less efficient and eventually die!”

Vi tilbyr et digitalt økosystem, en «one stop shop» for eiendomsutviklere

Besøk hjemmesiden:Pronest.no