close

Ung i Næringseiendom

Ta kontakt

Faglig og nøytral arena for unge i eiendomsbransjen.

Ung i Næringseiendom har som formål å skape en nøytral og faglig arena, hvor unge og likesinnede personer fra bransjen kan møtes for å utveksle erfaring og kunnskap. Samtidig som man får muligheten til å bygge seg et nettverk innen bransjen. Dette er forumet hvor det å være ung har forrang foran alder og erfaring! Foreningen vil over tid legge til rette for varierte faglig aktiviteter i regi av og hos ulike aktører i bransjen, som sammen representerer mangfoldet av det som finnes innen bransjen vår. I dag består nettverket av over 1200 profesjonelle eiendomsaktører; eiendomsinvestorer, eiendomsutviklere, næringsmeglere, transaksjonsmeglere, investorer, juridiske rådgivere, tekniske rådgivere, finansielle rådgivere, investeringsbanker og syndikeringsaktører, myndigheter og mediehus er representert. Tittel/funksjonsspennet strekker seg fra regnskapsassistenter, meglere og advokater til administrerende direktører

 

For å ivareta formålet på en bærekraftig måte er det innført et kumulativt relevanskrav til foreningens medlemmer. Kravet består av et alders- og tilknytningskrav som samtlige medlemmer må oppfylle;

Den enkelte medlem må være yngre enn 36 år
Vi kommer alle til et punkt i livet hvor man går fra å være «ung og lovende» til å være «lovende». Vi har valgt å legge dette skille til 36 år. Vi mener denne avskjæringen vil gjøre gruppen mer relevant, og vil ivareta formålet til nettverket på en god måte, og uten at medlemsmassen flyter ut. I sum mener vi dette relevanskravet gjør nettverket nettopp; relevant, og vil på sikt skape kredibilitet. Satt på spissen er det morgendagens ledere og beslutningstakere fra alle sider av aspektet av det mangfoldet vi kaller næringseiendom- som er samlet i dette nettverket.

Vedkommende må ha sitt daglige virke i næringseiendomsrelatert virksomhet
Som næringseiendomsrelatert virksomhet menes eksempelvis : eiendomsinvestorer, eiendomsutviklere, forvaltere, utvikler, meglere, syndikeringsaktører, juridiske rådgivere, tekniske rådgivere, finansieringsaktører , mediehus– alle spisset mot eiendom. Nettverket legger for øvrig vekt på mangfold og kjønnsnøytralitet.

 

 

 

 

 

 

Fakta om Ung i Næringseiendom:

Gjennomføringen av faglige- og sosiale nettverkstreff er nettverkets hovedgeskjeft. Det arrangeres 5-7 treff i året, årlig studietur til utlandet, samt PropTech arrangement i samarbeid med MESH. Arrangementene finansieres gjennom bidrag fra ulike aktører fra bransjen. Nettverket ledes av et styre på syv personer som har det overordnede ansvaret for nettverkets arrangementer og ivaretakelsen av nettverkets nøytralitets- og relevanseambisjon.

Per juni 2019 teller organisasjonens medlemmer 1.624 personer fra 473 uike bedrifter.

 

Besøk hjemmesiden: ungieiendom.no

Kontakt: post@ungieiendom.no