Ung 2021

UNG2021 er et must for deg som ønsker å ha pulsen på hva den yngre del av befolkningen tenker, tror, gjør, forbruker, mener – og drømmer om!UNG2021 inneholder rykende fersk innsikt om alt som er verdt å vite om de unge. Også for de unge har koronapandemien snudd opp ned på tilværelsen – vi hjelper dere å forstå hvordan de er blitt påvirket, og hvilke konsekvenser det har hatt for måten de lever livene sine på.

Sentrale spørsmål i undersøkelsen er: Hva er de opptatt av? Hva er de store ungdomstrendene nå? Hvordan forstå deres digitale liv og nå dem med riktig innhold på riktig plattform til riktig tid?

Rapporten gir et utfyllende bilde av:

 • Årets viktigste trender som berører ungdom
 • Hva skjer på sosiale medier

·         Hvordan bruker de ulike sosiale mediene og hvilke regler gjelder i dag

·         Hvor mye tid legger de ned på SOME

·         Hvordan nå de unge på ulike plattformer

·         Og selvsagt: Hva er de siste SOME-fenomenene, som vi vil høre om i høst!

 • Hva slags holdninger, verdier og identitet særpreger unge i Norge
 • Psykisk helse og tanker om overdiagnostisering
 • Politisk orientering og hvilke saker som engasjerer mest og minst
 • Segmentering av unge i Norge
 • Hvordan de forholder seg til mat, drikke og livsstil
 • Shoppeadferd og preferanser
 • Hvilke merkevarer vinner ungdommen? Vi har undersøkt over 100 merkevarer
 • Karriere og utdanning

·         Fremtidstanker, karrieredrømmer og aspirasjoner

·         Holdning til utdanningsinstitusjoner. Vi har undersøkt 24 utdanningsinstitusjoner


Rapporten er basert på dyptgående og fersk innsikt:

 • Dybdeintervjuer med 66 unge
 • En landsrepresentativt undersøkelsen med over 1000 personer i alderen 15-25 år
 • Innsikt om unge fra Opinions Koronamonitor, hvor det er gjennomført totalt over 57.000 intervjuer blant nordmenn gjennom hele koronaepidemien.
 • Sekundærdata fra SSB og Ungdata
 • Trendanalyse- og overvåkning

Detaljer

Dato: 08. oktober
Tid: 09.00 – 09.30
Sted: Loungen i hovedhuset

Eventuelle spørsmål rettes til Mette Nordvedt:
mhn@selvaageiendom.no