close

VMR

VMR AS er et selskap som bidrar til og hjelper oppstartselskaper med forretningsmodellering, herunder optimalisering av drift og inntektsstrømmer, vekst, finansiering og partnermodeller.

VMR AS har en portefølje av eierskap hvor aktivt eierskap utøves innenfor teknologisektoren.

Kontakt:
Rune Elvrum | 926 29 080 | rune@v3r.no